Radiologia

Per a un correcte diagnòstic és imprescindible l’ajut de radiografies panoràmiques (anomenades també ortopantomografies i que es realitzen amb una màquina que rota al voltant del cap) i periapicals (les que es realitzen mitjançant la col·locació de plaques de diferent tamany dins la boca), ja que només amb l’exploració clínica visual no sempre es poden detectar caries, quists o d’altres patologies.

Per a les radiografies panoràmiques utilitzem el sistema Kodak 8000 (a l’enllaç es poden consultar les especificaciones tècniques) i per a les radiografies periapicals el sistema Carestream RVG 6100.

Als següents enllaços es poden consultar els consells de la Comissió Europea sobre l’us de radiografies a la pràctica dental i l’informe del Comitè Científic de les Nacions Unides sobre els efectes de la radiació (a l’Annex D estan les exposicions per radiacions mèdiques).