Ortodòncia

La paraula ortodòncia ve del grec i es compon dels vocables “orthos” que vol dir “recte” i “odon” que vol dir “dent”. Originàriament s’utilitzava per cobrir una funció estètica.

1. NENS: Des de l’inici del desenvolupament es poden preveure i prevenir problemes futurs, per ells utilitzem:

A) 0-6 Anys:

 • Control d’hàbits: respiració, masticació, deglució, fonació. Mitjançant exercicis o aparatologia molt senzilla i de fàcil adaptació.
 • Control de funcions: xuclar-se el dit, succió de xumet, succió de llavi, galtes… Mitjançant exercicis i aparatologia senzilla de fàcil adaptació.
 • RNO (Rehabilitació Neuro Oclusal): actuar, mitjançant tallats selectius i aparatologia removible, sobre la resposta de desenvolupament del sistema estomatològic, per excitar-ho de forma adequada i aconseguir una resposta del desenvolupament adequada i equilibrada.
 • ORTHOCLONIC: Fèrules transparents amb ressorts d’expansió per ajudar al desenvolupament de l’arcada.

B) 6 – 12 Anys:

 • RNO
 • Aparatologia Removible: aparells de llevar i posar per ajudar a l’equilibri oclusal.
 • Ortopèdia maxil·lar: ajuda al desenvolupament dels ossos i retorna la correcta funció.

2. A partir de 12 ANYS I ADULTS (Dentició permanent)

A) Ortodòncia Fixa:

 • Sistema Lingual: Tècnica Invisible on els brackets van per dins i impedeix que siguin vistos.
 • Sistema Damon: Sistema ràpid que no necessita extraccions.
 • Sistema TIP-EDGE: Sistema ràpid.
 • Sistema de Brackets estètics: ceràmica, fibra de vidre…
 • Tècnica convencional d’arc recte.
 • Tècnica MEAW: en alguns casos pot evitar la cirurgia ortognàtica.

B) Ortodòncia removible invisible: sistemes que utilitzen fèrules transparents de “treure i posar”. Sistema invisalign.

C) Ortodòncia Ortognàtica: Ortodòncia que prepara, abans de la cirurgia i després d’ella, per a casos severs de discrepància òssia.