Traumatologia Dental

Estem habituats a tractar, de manera immediata, traumatismes dentals, de manera que es recuperi en el mínim temps possible, l’estètica o la funció. Existeixen solucions temporals realment efectives per a aquells casos en els que es precisa més temps de curació de la ferida o cop.