Odontologia digital

ESCÀNERS INTRAORALS

Noves tecnologies per a estar sempre a l’avantguarda.

Ja fa temps que al Centre Odontològic Drs. Miravé apostem per incloure la tecnologia digital CAD / CAM de forma parcial en el nostre dia a dia. Avui, podem gaudir d’un flux de treball completament digital gràcies als dos escàners de què disposem -Tríos (3Shape) i Itero Elements 2- que permeten una infinitat de possibilitats a l’hora de planejar un cas de forma computeritzada. Així mateix, disposem d’un tercer escàner de models destinat a l’anàlisi i planificació de casos més complexos.
Des de la presa de registres a la planificació de casos passant per la fabricació de pròtesis, fins i tot, impreses amb impressora 3D. Hi ha una infinitat d’opcions i avantatges en tenir un flux tancat de tecnologia digital que no només ens posiciona en el futur sinó que ens permet brindar als nostres pacients uns resultats de qualitat òptima.

Què és ITERO Elements 2:

És un escàner digital que, principalment, ens permet prendre impressions digitals necessàries per a casos d’ortodòncia, tant convencional com amb alineadors transparents.
A la primera visita es pren un registre digital de tota la boca, tots dos maxil·lars i la manera en com encaixen, genives i paladar, amb un dispositiu intraoral que és com una petita càmera, evitant així les molestes impressions amb pastes. Amb això vam creem una reproducció digital en 3D de les dues arcades de dents.
Un cop el tenim digitalitzat es prepara una simulació de com serà el posicionament de les dents al final del tractament i en 3 minuts es pot veure el resultat. Si aquest és satisfactori ja es pot realitzar l’estudi definitiu i començar el tractament.
Com veiem, guanyem precisió i temps, a més de saber quin serà el resultat final abans de començar, sent també possible ser partícip del mateix al poder col·laborar amb l’ortodoncista en el procés.

Què és Trios de 3Shape:

És també un escàner digital amb el qual principalment treballem l’odontologia restauradora, el fem servir des de la planificació del cas fins a la confecció dels treballs.
Podem prendre els models digitals amb la seva peça de mà que, com la d’Itero, és també com una petita càmera, i planificar el tractament.
Un cop es decideix què fer, tornarem a prendre registres digitals quan estiguin preparats les dents o els implants col·locats per confeccionar la pròtesi definitiva.
El sistema ens permet dissenyar les dents i visualitzar-los en pantalla en comptes de fer proves en boca, si bé en molts casos seguim fent alguna per veure el resultat en viu, però en tot cas són menys que amb el mètode tradicional.
En aquest punt seguim avançant en el flux digital, que és com anomenem a tot el procés digital, i es procedeix a realitzar el treball final ja sigui amb impressora 3D, fresatge o sinteritzant-lo.
L’acabat final sempre el realitza el tècnic de laboratori, ja que l’aspecte i color final de la restauració encara els defineixen millor els ulls i les mans humanes.

Avantatges dels escàners i flux digital

 • Presa de mesures exactes en qüestió de minuts.
 • No s’utilitzen pastes i cubetes d’impressió, evitant així nàusees, molèsties i incomoditat.
 • Tindrem una visió de com quedarà la feina.
 • Menys visites, i més curtes, a la consulta per la precisió obtinguda.
 • S’eliminen els errors derivats de la impressió amb pastes, buidat de models en guix i transport, minimitzant així imprecisions.
 • Planificació de casos complexos combinant-los amb imatges de TAC i confecció de guies quirúrgiques.
 • Comunicació molt senzilla entre tots els integrants de l’equip.

Quins treballs podem fer amb els escàners

 • Fundes i ponts fixos i provisionals de qualsevol material.
 • Incrustacions (és un tipus de restauració semblant a un empastament).
 • Ortodòncia invisible o fixa.
 • Fèrules de descàrrega.
 • Guies quirúrgiques.
 • Pròtesis sobre implants.