Implantologia

Disposem d’un equip format per cirurgians maxil·lofacials i odontòlegs especialistes en pròtesis, per oferir la millor solució a cada persona.

Quan un pacient decideix rehabilitar la seva boca mitjançant implants dentals, es realitza un estudi mitjançant un examen clínic i proves diagnòstiques per oferir els millors tractaments possibles però de manera personalitzada.

IMPLANTS DE TITANI

Fa més de 20 anys que treballem amb implants de titani i confiem plenament en ells per la qualitat dels materials que utilitzem i les múltiples possibilitats de tractament que ens ofereixen.

El titani és un metall biocompatible, anticorrosiu i sense propietats magnètiques, actua sense interaccions químiques amb l’os ni la geniva, no danyen les dents adjacents i són extremadament resistents.

Treballem en exclusiva amb implants NOBEL-BIOCARE , ja que ens donen la confiança de ser la marca pionera en aquest sistema i l’experiència de mes de 20 anys de treballar junts. Els adjuntem el link a la seva pàgina perquè vegin la seva història, evolució i possibilitats de tractament que ens ofereixen. www.nobelbiocare.com

Els principals avantatges que ens ofereixen aquests implants són:

 • Absoluta biocompatibilitat i perfecta osteointegració.
 • Lleugers però durs: És 4 vegades mes lleuger que l’or però alhora molt resistent i dur.
 • Tractaments uniformes amb solament un metall: El titani s’empra tant en l’ implant com en la pròtesi, així que podem rehabilitar emprant solament un tipus de metall.
 • Gran precisió a les zones de interface.
 • Baixa conductivitat tèrmica: Amb la qual cosa no presenta possibles problemes de sensibilitat com altres metalls (13.5 vegades menys que l’or i 3.2 menys que el crom – cobalt).
 • Translucidesa radiogràfica.
 • No existeix afectació en el gust.
 • Ens permeten oferir per a cada cas diverses possibles solucions, en funció a la quantitat d’os, dents romanents, comoditat per a cada persona o motius econòmics.
 • En casos de poc os, podem variar la angulació de l’ implant sense afectar a la posició de la dent, ja que disposem pilars de diferents angulacions per corregir la direcció de l’eix.

Quins tipus de pròtesis podem realitzar?

 • Implants unitaris per reemplaçar una dent perduda.
 • Implants múltiples per rehabilitar des de 2 dents a tota la boca.
 • Estructures completes fixes ( de totes les dents ) amb tan sol 4 implants. Aquesta tècnica rep el nom de “all-on-4”.
 • Implants immediats, podent col·locar-se l’ implant i la funda en el mateix dia, sempre que les condicions òssies ho permetin. Si no és possible sempre es pot realitzar una pròtesi provisional.
 • Implants en zones altament estètiques amb fundes de zirconi o ceràmica, o en casos de severa atròfia òssia de ceràmica o acrílic amb “falsa” geniva.
 • Pròtesis immediates provisionals o definitives.
 • Pròtesi removible sobre 2 o 4 implants per a aquells casos en els quals no existeixi suficient os o sigui més adequada aquest tipus de rehabilitació.
 • Podem utilitzar titani, zirconi, ceràmica o acrílic per a la confecció de la pròtesi, depenent de les característiques de cada persona emprarem un o un altre, o si es poden utilitzar tots ells, ho parlarem a la planificació.

IMPLANTS DE ZIRCONI

El següent pas en la Odontologia.

La rehabilitació amb implants ja és possible sense utilitzar metalls.

Què és un implant de Zirconi?

És un implant dental que s’utilitza per reemplaçar una o diverses peces dentals perdudes, la principal propietat és que està lliure de metall. La majoria d’implants que s’utilitzen actualment són de titani, i són realment efectius, ja que fa molts anys que s’empren per ser completament bio-compatibles i osteointegrar-se perfectament, però són metàl·lics i el zirconi que podem utilitzar ara tant en els implants com en les fundes permet que aconseguim els mateixos resultats sense les adversitats d’haver d’utilitzar el titani.

Nosaltres treballem amb implants CeraRoot, ja que són els que reuneixen tots els requisits de qualitat que busquem.

10 raons per les quals utilitzar implants de zirconi:

1. Biocompatibilitat i integració

El zirconi és completament biocompatible i per això és possible un gran osteointegració entre l’ implant i l’os.

2. Al·lèrgies i sensibilitats

Existeixen avui dia un elevat numero de persones que presenten al·lèrgies, sensibilitats i altres problemes de pell o alteracions del sistema immune que contraindiquen la utilització de metalls per ser utilitzats com a implants.

Actualment disposem de proves diagnòstiques que ens ajuden a descartar o detectar possibles al·lèrgies i/o sensibilitats i una d’elles és el test Melisa (www.melisa.org).

3. Material holístic

Els implants de Zirconi que utilitzem no alteren els meridians energètics. Es podrien classificar com bio-inerts.

4. Duresa

L’èxit a llarg termini és un dels aspectes més importants d’aquest sistema. Els implants han estat dissenyats per resistir les forces masticatòries i de l’oclusió a llarg termini.

Cada implant està dissenyat específicament per suplir una dent en concret, d’aquesta manera, aproximar-se al màxim a l’anatomia biològica original, conservant les mesures de diàmetre i altura que tindrien les nostres dents.

5. Disseny d’una peça

El tipus d’implant que emprem és dels que es denominen monoblock, la qual cosa vol dir que implant i pilar són una única peça, d’aquesta manera aconseguim evitar una interface que podria fracturar-se.

Així mateix evitem la proliferació de bacteris a la zona de la interface, que podria derivar en una periimplantitis.

6. Única fase quirúrgica

Tan sol és necessària una cirurgia ja que els implants estan dissenyats per col·locar-se al mateix moment de l’extracció, a més una cirurgia mínimament invasiva és possible en els casos en els quals no hi ha present cap infecció i tenim suficient os romanent, podent realitzar-la sense aixecar penjolls de geniva, realitzar incisions ni sutura. Així mateix, quan la perduda de la dent sigui anterior en el temps es col·loca l’ implant i no fa falta una segona cirurgia per destapar-ho.

7. Confort

Per totes les raons anteriors, el pacient experimentarà un significant augment del confort i/o comoditat que resultarà un reeixit tractament a llarg termini.

8. Resistència a la corrosió

El zirconi és resistent a la corrosió química i és aïllant tèrmic i elèctric, això comporta a dir que és un material bio-inert i ajuda al fet que els teixits adjacents estiguin completament sans.

9. Aïllant elèctric

L’absència de conductivitat elèctrica del zirconi fa que sigui mes difícil per als bacteris adherir-se a la superfície de l’ implant i per això la higiene i manteniment d’implant i pròtesi és molt més senzill.

Recents estudis de la universitat de Minnesota han confirmat la gran osteointegració dels implants ceraroot. Imatges histològiques microscòpiques verifiquen el contacte directe entre os i superfície d’implant sense existir inflamació ni creació dels teixits adjacents.

10. Estètica

El Zirconi és blanc, amb la qual cosa no existeixen transparències a nivell de geniva ni cèrcols metàl·lics a la zona de interface amb la geniva.