Higiene dental

El nostre equip d’higienistes revisarà la teva boca i eliminarà la tosca acumulat i les tincions que puguin haver-hi, recomanant, si fos necessari, una visita amb l’odontòleg, en cas d’haver alguna càries o amb el periodontista per prevenir la malaltia periodontal.