ATM

Els problemes de l’articulació mandibular, que és la unió entre mandíbula i crani, poden ser deguts a causes intra o extra articulars. Els símptomes que poden aparèixer varien des de maldecaps, musculars, vertígens, acúfens, sorolls articulars, limitació de l’obertura o moviments laterals, dolors d’esquena, bruxisme….

El tractament pretén trobar les causes de la disfunció i actuar segons el seu origen, podent tractar-se amb fèrules de descàrrega, teràpia neural, equilibrat oclusal, fisioteràpia, osteopatia, rehabilitació funcional, laserterapia i/o homeoterapia.

En la clínica els tractaments els dirigeix la Dra. Vallvé des de l’especialitat d’Odontologia Holística.