Ortodòncia invisible

Els avenços en ortodòncia no només estan orientats als aspectes més funcionals. Els resultats en el camp de l’estètica influeixen de manera important en la qualitat de vida, l’equilibri emocional i l’autoestima.

L’ortodòncia pot ser fixa o removible. L’ortodòncia fixa està orientada a adolescents i adults, un cop la dentició és definitiva, mentre que la removible (de posar i treure) és l’opció més adequada per a nens.

En l’ortodòncia fixa el tractament més conegut és el dels brackets externs. Normalment estan fets de metall i adherits a la cara externa de les dents, el que fa que siguin visibles (en obrir la boca) i notoris (de vegades, fins i tot amb la boca tancada, els llavis poden abultar-se lleugerament).

Quan es vol o es necessita cuidar l’estètica hi ha d’altres solucions, com els brackets transparents: se segueixen col·locant per la part exterior de les dents encara que se substitueix el metall per materials com la ceràmica i el color és més semblant al de l’esmalt dental, però se segueixen veient.

Un pas més enllà en les opcions estètiques és l’ortodòncia lingual: segueixen sent brackets fixos, però enganxats a la cara interna de les dents. Igual d’efectius que els brackets convencionals, però totalment (o gairebé) invisibles. És una opció molt recomanada per als esportistes pel menor risc de lesió. També per a persones el treball de les quals suposa estar exposades al públic i per a les qui és important que l’ortodòncia sigui discreta.

Una altra opció d’ortodòncia invisible són els alineadors transparents (sistema Invisalign®). Aquest tipus d’ortodòncia és removible. Els alineadors es poden extreure, se substitueixen cada cert temps i van corregint gradualment la posició de les dents segons una planificació inicial de l’ortodoncista. Els alineadors es retiren durant els àpats, de manera que ni s’embruten ni es trenquen.

Invisalign_Newmarket

By Davisdentalcare (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

En el sistema Invisalign®, en ser removible, és molt important la col·laboració del pacient. L’èxit del tractament dependrà en bona part de l’ús correcte dels alineadors.